Skip to content

Rękawice ochrona mechaniczna

Ochrona przed przecięciem

Safety Systems jest gamą zrealizowaną aby chronić przed urazami kończyn górnych osoby pracujące, przy maksymalnym komforcie. Materiały i techniki produkcyjne selekcjonowane są aby dostarczać rozwiązania realnie chroniące, nie ograniczające się do śledzenia wyniku “testu na przecięcie”.

Urazy palców i rąk są najczęstszymi wypadkami w miejscu pracy, nawet jeśli są najbardziej przewidywalne. Statystyki wykazują, iż większa część pracowników, którzy doznali urazu, nie używało rękawic ochronnych lub używało rękawic nieodpowiednich do wykonywanej pracy.

Ciężar spoczywający na zakładach pracy jest znaczący i dotyczy zarówno odpowiedzialności, jak i straconych dni roboczych: bezpieczeństwo jest priorytetowe w logice cost-saving.Podczas wyboru rękawicy chroniącej przed przecięciem poziom ochrony uważany jest często za jedyny znaczący czynnik, określony w Europie przez normatywę EN388.

Od 1978 roku odpowiedzialnie produkujemy i realizujemy rękawice odporne na przecięcia biorąc pod uwagę nie tylko normatywę europejską, lecz również zastosowanie praktyczne, czyli analizujemy czynniki zagrożeń występujące podczas procesów produkcyjnych.

Analiza współczynników rękawic ochronnych
odporny na przecięcie

W obszarze zagrożeń przecięciem (metalowe blachy, ostrza, przedmioty tnące i szyby) głównymi czynnikami podlegającymi analizie są:
• Ciężar przedmiotów tnących: ciężar zwiększa siłę cięcia.
• Rodzaj powierzchni kontaktowej: powierzchnie wilgotne/zaolejone wymagają rękawic o podwyższonej przyczepności.
• Wykończenie krawędzi przedmiotów tnących (ostre lub łamliwe): dłuższe krawędzie wymagają użycia rękawic o większej wytrzymałości oraz mankietów chroniących przedramię.
• Zagrożenie perforacją: zagrożenie perforacją jest czynnikiem determinującym podczas określania zagrożenia przecięciem, gdyż może powodować rozerwanie rękawicy.

Nasze rękawice ochronne odporne na przecięcia

GDY335G

GDY335GL

GDY431

GDY434

GDY434CF

GDY436FD

GDY437FD

GDY450

GDY451

GDY451L