Skip to content

Zautomatyzowana jednostka zbiórki
ARGO GR PRO

Zautomatyzowana jednostka zbiórki i wykrywania używanych rękawic i innych materiałów

Interfejs użytkownika

Czytnik kart
Czytnik identyfikujący karty firmowe (magnetyczne, contactless,…).
Display alfanumeryczny
Display alfanumeryczny przekazujący użytkownikom wiadomości.
Display
Display 7″ komunikujący z użytkownikami za pomocą obrazów i tekstów w formacie graficznym HD.
Identyfikacja produktów
Identyfikacja graficzna produktów do zwrotu za pomocą spersonalizowanych ikon.
Depozyt produktów
Poprzeczne ruchome okienko do zwrotu używanych produktów.

Poprzeczne ruchome okienko do zwrotu używanych produktów
Display alfanumeryczny podświetlany od tyłu do komunikacji z użytkownikiem
Okienko dostępu z zamknięciem na klucz dla pojemników o pojemności
Display 7″ komunikujący z użytkownikami za pomocą obrazów i tekstów w formacie graficznym HD

Interfejs firmy

Połączenie
Podłączenie do sieci Ethernet / Wi-Fi / GSM.
Powiadomienia
Powiadomienie o stanie napełnienia jednostki zbiórki poprzez przesyłanie wiadomości do operatorów.
Interfejs software
W przypadku częstych job rotation możliwe jest powiązanie software z firmowym oprogramowaniem działu personalnego oraz ze specyficznym oprogramowaniem działu BHP.
Automatyzmy
Przewidziane są automatyzmy uprawniające pracowników na podstawie wybranych parametrów (wydział, kwalifikacja, centrum kosztów, stanowisko…).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka oraz programowane przerwy, automatyczna sygnalizacja dotycząca ewentualnych awarii.

Właściwości fizyczne

Zasilanie
220VAc – 50 Hz – 150 W
Wymiary
H= 1300 mm
L= 710 mm
P= 780 mm
Wymiary okienka depozytowego
H= 400 mm
L= 270 mm
Przestrzeń do wymiany pojemnika
H= 1050 mm
L= 610 mm