Skip to content

Inteligentne urządzenie do wydawania kluczy
ARGO KD PRO

Inteligentny system zarządzania kluczami

Pojemność

20 kaset do planowego zarządzania kluczami w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie produktami

System identyfikacji umożliwiający odbiór lub zwrot kluczy tylko autoryzowanym użytkownikom zgodnie z przypisanymi profilami, bez nadzoru personelu. Zapewnia możliwość śledzenia i monitorowania użycia przez pracownika. Reguluje korzystanie z kluczy zgodnie z uprawnieniami. Zarządza zezwoleniami na pobranie/zwrot.

Czterowierszowy podświetlany ekran alfanumeryczny do wyświetlania komunikatów kierowanych do użytkownika

Podświetlane przyciski, sygnalizujące przypisane klucze, które mogą zostać pobrane lub zwrócone

Pobranie i zwrot

Identyfikacja i upoważnienie 24 h/7 do pobrania lub zwrotu kluczy przypisanych do użytkowników, online i offline.
W przypadku braku zasilania i/lub awarii używany jest mechaniczny system zwalniający.

Interfejs użytkownika

Czytnik identyfikatorów
Rozpoznanie i upoważnienie do pobrania lub zwrotu artykułu za pomocą czytnika firmowego identyfikatora (magnetycznego, bezdotykowego itp.).
Podświetlane przyciski
Podświetlane przyciski, sygnalizujące przypisane klucze, które mogą zostać pobrane lub zwrócone.
Wyświetlacz alfanumeryczny
Czterowierszowy podświetlany ekran alfanumeryczny do wyświetlania komunikatów kierowanych do użytkownika.

Interfejs użytkownika

Połączenie
Połączenie z siecią LAN Ethernet/Wi-Fi/GSM.
Interfejs oprogramowania
Platformę oprogramowania ARGO PRO można połączyć z systemami ERP firmy (EHS, HR, dział zakupów, logistyki itp.).
Automatyzmy
Pracownicy będą automatycznie uprawniani do pobrania artykułów na podstawie wybranych parametrów (dział, stanowisko, centrum kosztów, pełniona funkcja itp.).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka w programowalnych odstępach czasu z automatycznym powiadamianiem o usterkach i wysyłaniem e-maili do wyznaczonych osób.

Parametry fizyczne

Zasilanie
220 VAc – 50 Hz – 10
Wymiary
H= 600 mm
L= 400 mm
P= 200 mm
Waga
ok. 18 kg