Skip to content

Zautomatyzowana szafa
ARGO LK PRO

Zautomatyzowana szafa multifunkcjonalna

Pojemność

Wersja standard z 19 przedziałami, podstawa 0,58 m kw.

Pobór

Pobór on line
Identyfikacja i autoryzacja h24 7/7 poboru produktów przyznanych użytkownikom przypisanym do danego profilu w ramach maksymalnych ustawionych limitów.
Pobór off line
Identyfikacja i autoryzacja h24 7/7 poboru produktów przyznanych użytkownikom przypisanym do danego profilu również w sytuacji off line oraz rejestracji danych.
Autoryzacja poboru
W przypadku przekroczenia limitu lub konieczności poboru produktu, który nie został przyznany, użytkownik otrzymuje instukcje aby uzyskać autoryzację za pomocą karty przełożonego (super user)

Okienko przedział z szeroką przezroczystą gablotą
Podświetlany przycisk wstępnie wskazujący produkty z możliwością poboru/zwrotu
Przyciski służące do wyboru funkcji Poboru/Zwrotu
Display alfanumeryczny podświetlony z tyłu, komunikujący z użytkownikiem

Interfejs użytkownika

Okienka
Okienko przedział z szeroką przezroczystą gablotą; aktywacja sygnalizacji dźwiękowej i optycznej w przypadku pozostawienia otwartego przez pomyłkę okienka.
Czytnik kart
Rozpoznanie i autoryzacja poboru za pomocą czytnika identyfikującego karty firmowe (magnetyczne, contactless,…).
Podświetlane przyciski
Podświetlane przyciski wstępnie sygnalizujące produkty z możliwością poboru i/lub zwrotu; użytkownik posługuje się przyciskiem znajdującym się w pobliżu okienka, które zamierza otworzyć.
Identyfikacja produktów
Identyfikacja graficzna produktów za pomocą indywidualnych ikon celem ułatwienia wyboru produktu.
Display alfanumeryczny
Szeroki display alfanumeryczny podświetlany od tyłu, zawierający 4 linie wiadomości skierowanych do użytkownika.

Interfejs firmy

Połączenie
Podłączenie do sieci Ethernet / Wi-Fi / GSM.
Powiadomienia
Wysyłanie e-maili do przełożonych z informacją na temat użytkowników, którzy pobrali produkty w ilościach niższych niż minimalny ustawiony próg.
Powiadamianie o zmniejszającym się zapasie produktów i wysyłanie alarmujących wiadomości e-mail do personelu odpowiedzialnego za napełnianie.
Otwieranie alarmowe
W razie konieczności możliwy jest zawsze dostęp do przedziałów za pomocą klucza (BEZ MOŻLIWOŚCI DUPLIKOWANIA) w dotacji.
Interfejs software
W przypadku częstych job rotation możliwe jest powiązanie software z firmowym oprogramowaniem działu personalnego oraz ze specyficznym oprogramowaniem działu BHP.
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka oraz programowane przerwy, automatyczna sygnalizacja dotycząca ewentualnych awarii.

Opcja Pobór/Zwrot

Opcjonalna funkcja zwrotu materiałów; rozpoznanie za pomocą firmowej karty magnetycznej i wybór odpowiedniej funkcji “Zwrot”.

Właściwości fizyczne ARGO LK-19 PRO ( 19 pojemników)

Zasilanie
220VAc – 50 Hz – 150 W
Wymiary
H= 2000 mm
L= 1000 mm
P= 755 mm
Wymiary użytkowe pojemnika
H= 180 mm
L= 400 mm
P= 550 mm