Skip to content

Dystrybutor automatyczny
ARGO TS PRO

Zautomatyzowany magazyn części zamiennych na poziomach obrotowych

Pojemność

Maksymalnie 1008 różnych produktów w każdym Argo TS PRO, zajmującym w podstawie 0,75 m kw. przestrzeni. 14 poziomów obrotowych z podziałem na przedziały o wysokości użytkowej 100 mm, każdy regulowany na szerokość (6-12-18-24-36-72 przedziałów na każdym poziomie).

Zarządzanie produktami

Rekonfiguracja przedziałów
Łatwa rekonfiguracja ilości przedziałów na poziomie przeprowadzona na miejscu dzięki możliwości wprowadzenia zmian w przedziałach oraz otwarciach okienek.
Poziomy z kilkoma rodzajami produktów
Możliwość zarządzania większą ilością produktów na jednym poziomie (maksymalnie 6 różnych produktów na jednym poziomie).

Display touch screen

Monitor 15” sterujący wyborem produktów.

Monitor touch-screen sterujący wyborem produktów
 
 
Led wskazujący okienko otwierane celem poboru/zwrotu/doładowania produktu

Przedziały o wysokości 100 mm, regulowane na szerokość

Opcja przedziałów o wysokości 200 mm, regulowanych na szerokość

Pobór

Pobór on line
Przechowywanie i pobór części zamiennych przez personel zidentyfikowany i autoryzowany za pomocą karty magnetycznej; rejestracja wszystkich operacji w czasie rzeczywistym. Pobór jest sterowany przez Jednostkę Produkcyjną / Linię Produkcyjną / Maszynę.
Upoważniony użytkownik wybiera za pomocą touch screen rodzaj interwencji, którą zamierza wykonać (konserwacja zwyczajna, nadzwyczajna, awaria etc), ewentualny numer zamówienia oraz wybraną maszynę. Argo TS PRO wskazuje dostępne części zamienne (obraz, kod handlowy, opis, kod wewnętrzny) z podziałem na kategorie lub z możliwością bezpośredniego wprowadzenia kodu wewnętrznego. Użytkownik wskazuje ilość sztuk do pobrania (w dozwolonych granicach) i Argo TS PRO uruchamia sygnalizację świetlną w pobliżu okienka, które otworzy się do poboru pierwszego elementu (i kolejno następnych). Jeśli dana część zamienna nie jest dostępna wewnątrz Argo TS PRO do którego zwrócił się użytkownik, display touch screen wskazuje inne Argo TS PRO, w którym dany element jest ewentualnie dostępny.
Pobór off line
W przypadku braku sygnału każdy Argo TS PRO zawiera wewnątrz PC z kopią database z serwera. Wszystkie dotychczasowe funkcje Argo TS PRO pozostają aktywne, natomiast serwer zostaje uaktualniony kiedy powróci sygnał sieci.

Okienka

Zaokrąglone przesuwane okienka o wypukłym profilu, ręcznie wprawiane w ruch, z sygnalizacją akustyczną i wizualną w momencie pozostawienia przez pomyłkę otwartego okienka.
Czytnik kart
Rozpoznanie i autoryzacja poboru za pomocą czytnika identyfikującego karty firmowe (magnetyczne, contactless,…).
Pozycjonowanie produktu
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu.
Led
Led podświetlający okienko, z którego należy pobrać produkt.
Display touch screen
Display touch screen 15” komunikujący z użytkownikiem oraz wyświetlające szczegółowe instrukcje dotyczące poboru i/lub zwrotu produktów.

Interfejs firmy

Połączenie
Podłączenie do sieci Ethernet / Wi-Fi / GSM.
Kontrola zapasów
Zgodnie z ustalonym programem Argo TS PRO wysyła e-mail na wybrane adresy zawierające wykaz materiałów pobranych, których zapas musi być uzupełniony. Poza tym, dla każdego produktu możliwe jest zaprogramowanie maksymalnego poziomu, poniżej którego bedą natychmiastowo wysyłane maile z powiadomieniem, zaadresowane do osób zajmujących się napełnianiem.
Interfejs software
Możliwość komunikacji z najpopularniejszymi systemami zarządzania do automatycznej rejestracji używanych materiałów z podziałem na Centrum Kosztów/Wydziały/Jednostkę Produkcyjną/Linię Produkcyjną/Maszynę…
Automatyzmy
Przewidziane są automatyzmy uprawniające pracowników na podstawie wybranych parametrów (wydział, kwalifikacja, centrum kosztów, stanowisko…).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka oraz programowane przerwy, automatyczna sygnalizacja dotycząca ewentualnych awarii.
Dezaktywacja produktów
Możliwość częściowego doładowania produktów przez osobę odpowiedzialną za ładowanie w przypadku braku całkowitej potrzebnej ilości. Żeby uniknąć powyższej sytuacji możliwe jest utworzenie rezerwy materiału wewnątrz maszyny korzystając z wydzielonego obszaru (pojemność 180 litrów).

Energy saving

Funkcja Energy Saving z przechodzeniem w standby w okresach braku aktywności w poszanowaniu zasad eko-wytrzymałości.

Właściwości multifunkcjonalne

Procedura zwrotu
Użytkownik, który nie zużył wszystkich pobranych produktów może je zwrócić odnotowując zwrot za pomocą touch screen. Argo TS PRO udostępnia wykaz ostatnich pobranych części zamiennych i uruchamia sygnalizację świetlną w pobliżu okienka, do którego będzie zwrócony przedmiot.
Procedura doładowania
Operator odpowiedzialny za doładowanie za pomocą touch screen wprowadza kod brakującego produktu i Argo TS PRO uruchamia sygnalizację świetlną w pobliżu okienka, które będzie doładowane.
Procedura programowania
Upoważniony użytkownik może zaplanować interwencje, które mają być wykone przez Utrzymanie Ruchu, tworząc listę potrzebnych części zamiennych. Po identyfikacji technika za pomocą firmowej karty magnetycznej Argo TS PRO dostarcza mu kolejno wszystkie komponenty z listy, które w międzyczasie zostały zarezerwowane do tej określonej operacji.
Procedura setup
Wysokość zapasu produktów dla każdego kodu może być programowana zdalnie celem optymalizacji czasu kolejnych operacji poboru i doładowania, dysponując produkty w przedziałach przylegających do siebie lub znajdujących się wyżej. Jako alternatywa możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie produktów do Argo TS PRO dysponując je przypadkowo. W każdym przypadku sekwencja poboru produktu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO.
Rozszerzenie
Do każdego Argo TS PRO może być podłączone więcej urządzeń „slave” (maksymalnie 64). W tym przypadku sygnalizacja świetlna wskazuje która jednostka zawiera wybrany produkt. Podłączenie za pomocą kabla/Wi-Fi do firmowej sieci Ethernet do osobnego zarządzania upoważnionymi użytkownikami oraz do uaktualnienia w czasie rzeczywistym transakcji i dostępności części zamiennych.

Właściwości fizyczne

Zasilanie
220VAc – 50 Hz – 150 W
Wymiary
H= 2000 mm
L= 1000 mm
P= 755 mm
Waga
ok. 270 kg