Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą, aktualizacja normy EN 407:2020

Z kwietniem 2020 roku weszła w życie nowa norma dotycząca rękawic chroniących przed wysoką temperaturą EN 407:2020, będąca rozwinięciem poprzedniej normy EN 407:2004.

EN 407 jest główną normą dla wszystkich rękawic ochronnych przeznaczonych do ochrony przed ciepłem kontaktowym i ogniem.

Co się zmienia w normie EN 407:2020?

  • Zastosowanie również do środków ochrony ramion
  • Zastosowanie również do środków do użytku domowego (rękawice kuchenne, rękawice do grilla, uchwyty do garnków)
  • Wprowadzenie wymogu odporności na rozdarcie równej co najmniej 10N (poziom 1), aby uzyskać certyfikat zgodności z normą EN407:2020
  • Wprowadzenie minimalnej długości całkowitej, zróżnicowanej według rozmiarów, do badania odporności na „drobne rozpryski stopionego metalu”
  • Wprowadzenie nowych metod badań w celu pomiaru niepalności, odporności na ciepło kontaktowe i konwekcyjne oraz duże ilości stopionego metalu
  • Wprowadzenie specjalnego piktogramu dla rękawic zapewniających ograniczoną ochronę termiczną

Jeśli rękawica nie zostanie poddana badaniu niepalności (A) lub nie osiągnie poziomu 1, nowa norma nakazuje użycie poniższego piktogramu. Przypominamy badania wymagane zgodnie z tą normą:

(A) Niepalność, (B) Ciepło kontaktowe; (C) Ciepło konwekcyjne; (D) Promieniowanie cieplne; (E) Drobne rozpryski stopionego metalu; (F) Duże ilości stopionego metalu.

pittogramma EN407

Norma EN 407:2020 w pełni obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku

Rękawice ochronne, które uzyskały już certyfikat zgodności z normą EN 407: 2004, nie muszą być natychmiast ponownie certyfikowane w oparciu o nowe badania, ponieważ poprzednia norma zachowuje ważność aż do naturalnego wygaśnięcia aktualnego certyfikatu. Natomiast nowe rękawice wprowadzane na rynek będą musiały uzyskać certyfikat zgodnie z nową normą EN 407:2020 oraz z nową normą UNI EN ISO 21420, która określa ogólne wymagania dla rękawic ochronnych oraz odpowiednie procedury testowe w zakresie projektowania i produkcji.

Aby otrzymać dokumentację „Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą – EN407:2020” dotyczącą nowej normy EN407:2020, należy się skontaktować z nami korzystając z adresu e-mail info@lanzigroup.com