Skip to content

System kontroli dostępu
ARGO AC PRO

System kontroli dostępu

Oprogramowanie

Jasny obraz osób obecnych w firmie, uzyskiwany w czasie rzeczywistym dzięki kontroli nieograniczonej liczby wejść zewnętrznych i wewnętrznych przejść zakładowych. Dla każdego z punktów dostępowych można określić, jacy użytkownicy mają dostęp, w jakich godzinach i w jakich dniach.

Otwieracze drzwi i punkty dostępowe pojazdów

Terminale kontroli dostępu (magnetyczne, bezdotykowe lub biometryczne) są instalowane na poszczególnych przejściach i podłączane do przewodowej sieci Ethernet.

Tablice autoryzacji dostępu są ładowane bezpośrednio na urządzenie, co daje możliwość ciągłego korzystania z systemu kontroli dostępu także w przypadku braku połączenia z oprogramowaniem.

Zarządzanie gośćmi

Gość może zostać zarejestrowany tylko przy użyciu imienia i nazwiska lub przy użyciu pełnego rejestru danych, włącznie z dokumentem tożsamości i danymi osób towarzyszących.

Ta druga kategoria obejmuje zazwyczaj konsultantów zewnętrznych, firmy sprzątające, pracowników obsługi technicznej, kurierów, czyli wszystkich tych, którzy mają trwałe relacje z firmą. 

Administrator systemu może przekazać takim osobom identyfikator, dzięki któremu stały gość może udać się do wyznaczonych stref bez konieczności przechodzenia przez recepcję.

Możliwość użycia identyfikatora i dostęp mogą być ograniczone do określonych dni i godzin.

Rejestracja czasu
Dzięki rejestracji czasu pobytu gościa można sporządzić miesięczną kartę z łączną liczbą godzin obecności, przydatną do określenia zakresu wykonanej pracy.