Skip to content

Multifunkcjonalny dystrybutor automatyczny
ARGO DA PRO-XT

Multifunkcjonalny dystrybutor automatyczny

Pojemność

14 poziomów na bębnie obrotowym.
Przedziały o wysokości 100 mm, regulowane na szerokość na każdym poziomie (6 – 12 – 18 – 24 – 36 -72 przedziałów na poziomie). Maksymalna zawartość 1008 przedziałów.
Opcja przedziałów o wysokości 200 mm, regulowanych na szerokość na każdym poziomie (6 – 12 – 18 -24 przedziałów na poziomie).

Zarządzanie produktami

Rekonfiguracja Przedziałów
Łatwa rekonfiguracja ilości przedziałów na poziomie.
Poziomy z kilkoma rodzajami produktów
Możliwość zarządzania większą ilością produktów na jednym poziomie
(maksymalnie 18 różnych produktów na jednym poziomie).

Led podświetlający okienko, z którego pobierany jest produkt

Wstępne otwarcie okienka do poboru

Ekran touch-screen 10” komunikujący z użytkownikiem

Możliwość zamówienia i/lub rezerwacji produktów nieumieszczonych w dystrybutorze

Pobór

Pobór on line
Przechowywanie i pobór ŚOI h24 7/7 ze strony personelu zidentyfikowanego i autoryzowanego za pomocą karty magnetycznej; rejestracja operacji w czasie rzeczywistym.
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu na pierwszym wolnym przedziale.
Pobór off line
Identyfikacja i autoryzacja h24 7/7 poboru produktów przyznanych użytkownikom przypisanym do danego profilu również w sytuacji off line oraz rejestracji danych.
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu na pierwszym wolnym przedziale.
Przekroczenie limitów poboru
W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu poboru lub konieczności poboru produktu, który nie został przyznany, użytkownik otrzymuje instukcje, aby uzyskać autoryzację za pomocą karty przełożonego (super user).
Autoryzacja poboru
W przypadku przekroczenia limitu lub konieczności poboru produktu, który nie został przyznany, użytkownik otrzymuje instrukcje, aby uzyskać autoryzację za pomocą karty przełożonego (super user).

Interfejs użytkownika

Okienka
Zaokrąglone przesuwane okienka o wypukłym profilu, ręcznie wprawiane w ruch, z sygnalizacją akustyczną i wizualną w momencie pozostawienia przez pomyłkę otwartego okienka.
Czytnik kart
Rozpoznanie i autoryzacja poboru za pomocą czytnika identyfikującego karty firmowe (magnetyczne, contactless,…).
Pozycjonowanie produktu
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu.
Led
Led podświetlający okienko, z którego należy pobrać produkt.
Display touch screen
Display touch screen 10” komunikujący z użytkownikiem oraz wyświetlający szczegółowe instrukcje dotyczące poboru i/lub rezerwacji produktów nieznajdujących się w dystrybutorze.

Interfejs firmy

Połączenie
Podłączenie do sieci Ethernet / Wi-Fi / GSM.
Powiadomienia
Wysyłanie e-maili do przełożonych z informacją na temat użytkowników, którzy pobrali produkty w ilościach niższych niż minimalny ustawiony próg podczas dni roboczych (kalkulacja również dni rzeczywistej obecności jeśli program powiązany jest z systemem firmowym).
Powiadamianie o zmniejszającym się zapasie produktów i wysyłanie alarmujących wiadomości e-mail do personelu odpowiedzialnego za napełnianie.
Interfejs software
W przypadku częstych job rotation możliwe jest powiązanie software z firmowym oprogramowaniem działu personalnego oraz ze specyficznym oprogramowaniem działu BHP.
Automatyzmy
Przewidziane są automatyzmy uprawniające pracowników na podstawie wybranych parametrów (wydział, kwalifikacja, centrum kosztów, stanowisko…).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka oraz programowane przerwy, automatyczna sygnalizacja dotycząca ewentualnych awarii.
Dezaktywacja produktów
Możliwość całkowitej lub częściowej dezaktywacji produktu przez osobę odpowiedzialną za ładowanie w przypadku braku produktów do umieszczenia w dystrybutorze. Żeby uniknąć powyższej sytuacji możliwe jest utworzenie rezerwy materiału wewnątrz maszyny korzystając z wydzielonego obszaru (pojemność 180 litrów).

Energy saving

Funkcja Energy Saving z przechodzeniem w standby w okresach braku aktywności w poszanowaniu zasad eko-wytrzymałości.

Właściwości multifunkcjonalne

  • Wybór produktów do poboru za pomocą display touch screen 10”.
  • Natychmiastowy pobór produktów połączonych ze stanowiskiem zadeklarowanym przez użytkownika.
    Możliwość wprowadzenia przez super usera nowego użytkownika bezpośrednio za pomocą touch screen 10”.
  • Zarządzanie produktami metodą FIFO i/lub biorąc pod uwagę datę ważności produktu.
    Opcja wyboru i/lub rezerwacji innych produktów, nieumieszczonych w dystrybutorze, z indywidualnego katalogu.
  • Wyświetlenie karty technicznej produktu przed poborem.

Właściwości fizyczne

Zasilanie
220VAc – 50 Hz – 150 W
Wymiary
H= 2000 mm
L= 1000 mm
P= 755 mm
Waga
ok. 270 kg