Skip to content

Software

Funkcje Software

Autoryzowane wycofania

Autoryzacja poboru produktów przypisanych poszczególnym użytkownikom na podstawie odpowiednich profili poboru.

Maksymalne limity

Przestrzeganie maksymalnych ustawionych limitów poborów.

Minimalne granice

Wykrywanie użytkowników, którzy pobrali ilości produktów niższe niż minimalne limity poborów ustawione w odniesieniu do dni roboczych (możliwość wyliczenia również dni obecności, jeśli system podłączony jest do systemu rejestrowania obecności w firmie).

Rejestracja

Rejestracja poborów i prób poboru produktów nieprzypisanych lub przewyższających ustalone limity.

Alarmy

Powiadomienie o braku zapasu rozprowadzanych produktów oraz stały monitoring i wysyłanie maili alarmujących.

Interfejs

W przypadku częstych job rotation możliwe jest podłączenie software z programem kadrowym oraz ze specyficznym oprogramowaniem Działu BHP.

Automatyzm

Automatyzmy dotyczące przyznawania uprawnień do podstawie wybranych przez klienta parametrów (wydział, specjalność, centrum kosztów, stanowisko…).

Plany wielofunkcyjne

Funkcje do konfiguracji planu napełniania dystrybutora, umieszczając więcej różnych produktów na tym samym poziomie.

Zarządzanie używanymi produktami

Możliwość ustawienia zależności poboru od uprzedniego zwrotu zużytego produktu do Argo GR PRO.

Raporty

Raportowanie analityczne lub syntetyczne za pomocą tabeli lub grafików.

Argo Pro Raport

Wszystkie dane są na stałe zapisywane na serwerze będącym do dyspozycji klienta: w każdym momencie mogą być generowane w najpopularniejszych formatach (Excel, CSV, pdf).

Raport szczegółowy

Raporty szczegółowe i personalizowane

Raport szczegółowy

Raporty syntetyczne i personalizowane z użyciem technik podobnych do tabel przestawnych Excel®

Raport analityczny

Raporty analityczne personalizowane na podstawie wybranych parametrów (z podziałem na zakład, wydział, centrum kosztów…)

Raport graficzny

Wykresy personalizowane w różnych formatach i zawierające szczegółowe informacje