Skip to content

USŁUGI

Ochrona Przed Upadkiem

SYSTEMY DO PRAC NA WYSOKOŚCI, SZKOLENIA I OBSŁUGA TECHNICZNA

Lanzi organizuje spotkania szkoleniowe odpowiadające wymaganiom Normy EN365, mające na celu przeszkolenie personelu odnośnie prawidłowego użytkowania oraz weryfikacji systemów do prac na wysokościach. Użytkownicy systemów do prac na wysokościach muszą być odpowiednio przeszkoleni a ich kompetencje muszą być zweryfikowane; muszą posiadać pisemne instrukcje pozwalające na wybór, użytkowanie i poddanie konserwacji oraz okresowej kontroli ŚOI oraz innego wyposażenia.

Szkolenie jest konieczne, gdyż pozwala na:

 • Ukierunkowanie wrażliwości na prace na wysokościach
 • Analizę sytuacji zagrożenia
 • Zabezpieczenie miejsca pracy
 • Znalezienie rozwiązań ochronnych
 • Udoskonalenie produktywności
 • Przekazanie kompetencji technicznych w trakcie inspekcji, konserwacji oraz napraw produktów

Oferta szkoleniowa odnosi się zarówno do użytkowników, jak i do inspektorów (personelu przeszkolonego przez producenta celem zdobycia kompetencji koniecznych do przeprowadzenia demontażu, montażu oraz oszacowania ŚOI lub innych urządzeń) i dzieli się w następujący sposób:

UŻYTKOWNICY

 • Ukierunkowanie wrażliwości na prace na wysokościach (6 godzin)
  Systemy kotwiczące stałe i tymczasowe ( od 3 do 6 godzin)
  Montaż i użytkowanie systemów bezpieczeństwa ( od 6 do 18 godzin)
  Prace na wysokościach (30 godzin)
  Inspekcja ŚOI (6 godzin)

INSPEKTORZY

 • Inspekcja ŚOI (6 godzin)
  Rewizja sprzętu do prac na wysokościach z automatycznym zamknięciem (od 12 do 18 godzin)
  Instalator linii bezpieczeństwa (5 godzin)
  Inspektor linii bezpieczeństwa (2 godziny)

Personel Lanzi jest przeszkolony do wykonania wizualnej i mechanicznej inspekcji szelek, pasów, sznurów, pochłaniaczy energii, wciągarek stałych, łączników, części zestawów, systemów kotwiczenia tymczasowego.

OBSZARY OGRANICZONE, PROJEKTOWANIE, DOSTAWY I INSTALACJA, SZKOLENIA I OBSŁUGA TECHNICZNA

Lanzi przy współpracy z firmą Ferline oferuje kompletną usługę, od oszacowania możliwości wykonania, projektowania, konsultacji, produkcji, instalacji i okresowych rewizji systemów kotwiczących do szkolenia w specjalnie wyposażonej sali ćwiczeń lub w zakładzie klienta.

NASZE KURSY

 • Ś.O.I. DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH – KURS PODSTAWOWY – KURS ZAAWANSOWANY
 • DPR 177 OBSZARY OGRANICZONE I/LUB Z PODEJRZENIEM ZANIECZYSZCZENIA – KURS PODSTAWOWY – KURS ZAAWANSOWANY
 • ZAKŁADOWE POGOTOWIE RATUNKOWE DLA OPERATORÓW PRAC NA WYSOKOŚCIACH I W OBSZARACH OGRANICZONYCH – KURS TECHNICZNY
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOTWICZĄCYCH / LINIE BEZPIECZEŃSTWA
 • INSTALACJA SYSTEMÓW KOTWICZĄCYCH / LINIE BEZPIECZEŃSTWA