Skip to content

USŁUGI

Paczki Osobiste

Dystrybucja dotacji odzieży roboczej wymaga semestralnie / rocznie poświęcenia kilku tygodni czasu pracy Magazynu w każdej Firmie.

Racjonalizując zbieranie danych oraz paczkowanie, Lanzi oferuje usługę dostarczania odzieży w indywidualnych paczkach dla każdego pracownika.

Korzyści:

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na personel zajmujący się dystrybucją odzieży
  • Ułatwienie operacji dystrybucji
  • Zmniejszenie obszaru magazynu przeznaczonego na przechowywanie zapasów odzieży
  • Redukcja kapitału obrotowego dotyczącego zapasów w magazynie