Skip to content

USŁUGI

Test Dopasowania Respiratorów

FIT TEST jest weryfikacją szczelności środka ochrony dróg oddechowych. Nieprawidłowe dopasowanie do twarzy użytkownika jak również niepoprawne nakładanie stanowi główną przyczynę redukcji ochrony.

Aby zagwarantować wymagany poziom zabezpieczenia zalecane jest przeprowadzenie przez użytkownika fit testu, który odbywa się podczas sesji szkoleniowej w momencie prezentacji nowego środka ochronnego.

Powyższy test z reguły nie musi być powtarzany, z wyjątkiem przypadku znacznych zmian wagi ciała, z którymi wiąże się kształt twarzy, co pociąga za sobą trudności w zachowaniu szczelności środka ochronnego.

Zestaw zawiera:

  • Instrukcje do przeprowadzenia “fit test”
  • Kaptur z peleryną
  • Rozpylacze
  • Roztwór wykrywający wrażliwość
  • Roztwór do “fit test”
  • Dwa zestawy wkładów wymiennych do rozpylaczy