Skip to content

Dystrybutor automatyczny na ŚOI
ARGO DA PRO-XL

Dystrybutor automatyczny Środków Ochrony Indywidualnej o małych/średnich rozmiarach oraz o wysokiej rotacji

Pojemność

14 poziomów na bębnie obrotowym uruchamianym za pomocą przycisku znajdującego sie z przodu. Przedziały o wysokości 100 mm, regulowane na szerokość na każdym poziomie (6 – 12 – 18 – 24 – 36 -72 przedziałów na poziomie). Maksymalna zawartość 1008 przedziałów.
Opcja przedziałów o wysokości 200 mm, regulowanych na szerokość na każdym poziomie (6 – 12 – 18 -24 przedziałów na poziomie).

Zarządzanie Produktami

Rekonfiguracja przedziałów
Łatwa rekonfiguracja ilości przedziałów na poziomie przeprowadzona na miejscu dzięki możliwości wprowadzenia zmian w przedziałach oraz otwarciach okienek.
Poziomy z kilkoma rodzajami produktów
Możliwość zarządzania większą ilością produktów na jednym poziomie (maksymalnie 6 różnych produktów na jednym poziomie).

Podświetlany przycisk sygnalizujący produkt do pobrania oraz wybór

Kolorowe separatory ułatwiające rozpoznanie produktu do pobrania w przypadku poziomów z kilkoma rodzajami produktów

Przedziały o podwójnej wysokości dla produktów o większych rozmiarach

Display 7″ komunikujący z użytkownikami za pomocą obrazów i tekstów w formacie HD

Pobór

Pobór on line
Identyfikacja i autoryzacja h24 7/7 poboru produktów przyznanych użytkownikom przypisanym do danego profilu w ramach maksymalnych ustawionych limitów.
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu na pierwszym wolnym przedziale.
Pobór off line
Identyfikacja i autoryzacja h24 7/7 poboru produktów przyznanych użytkownikom przypisanym do danego profilu również w sytuacji off line oraz rejestracji danych.
Automatyczne pozycjonowanie wybranego produktu na pierwszym wolnym przedziale.
Przekroczenie limitów poboru
W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu poboru lub konieczności poboru produktu, który nie został przyznany, użytkownik otrzymuje instukcje aby uzyskać autoryzację za pomocą karty przełożonego (super user).
Autoryzacja poboru
W przypadku przekroczenia limitu lub konieczności poboru produktu, który nie został przyznany, użytkownik otrzymuje instukcje aby uzyskać autoryzację za pomocą karty przełożonego (super user).

Interfejs użytkownika

Gablota
Szeroka oświetlona gablota do weryfikacji dostępnych produktów, wypukły profil oraz zaokrąglone poziomy obrotowe.
Okienka
Zaokrąglone przesuwane okienka o wypukłym profilu, ręcznie wprawiane w ruch, z sygnalizacją akustyczną i wizualną w momencie pozostawienia przez pomyłkę otwartego okienka.
Czytnik kart
Rozpoznanie i autoryzacja poboru za pomocą czytnika identyfikującego karty firmowe (magnetyczne, contactless,…).
Podświetlane przyciski
Podświetlane przyciski sygnalizujące na wstępie produkty do pobrania oraz wybór produktu.
Identyfikacja produktów
Identyfikacja graficzna produktów za pomocą personalizowanych ikon celem ułatwienia wyboru produktu.
Display alfanumeryczny
Szeroki display alfanumeryczny podświetlany od tyłu, zawierający 4 linie wiadomości skierowanych do użytkownika.
Display
Display 7″ komunikujący z użytkownikami za pomocą obrazów i tekstów w formacie graficznym HD.

Interfejs firmy

Połączenie
Podłączenie do sieci Ethernet / Wi-Fi / GSM.
Powiadomienia
Wysyłanie e-maili do przełożonych z informacją na temat użytkowników, którzy pobrali produkty w ilościach niższych niż minimalny ustawiony próg.
Powiadamianie o zmniejszającym się zapasie produktów i wysyłanie alarmujących wiadomości e-mail do personelu odpowiedzialnego za napełnianie.
Interfejs software
W przypadku częstych job rotation możliwe jest powiązanie software z firmowym oprogramowaniem działu personalnego oraz ze specyficznym oprogramowaniem działu BHP.
Automatyzmy
Przewidziane są automatyzmy uprawniające pracowników na podstawie wybranych parametrów (wydział, kwalifikacja, centrum kosztów, stanowisko…).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka oraz programowane przerwy, automatyczna sygnalizacja dotycząca ewentualnych awarii.

Właściwości fizyczne

Zasilanie
220VAc – 50 Hz – 150 W
Wymiary
H= 2.000 mm
L= 1.000 mm
P= 755 mm
Waga
ok. 270 kg