Skip to content

USŁUGI

Regeneracja Rękawic

Lanzi Safety Service oferuje usługę regeneracji rękawic, zawierającą pranie, selekcję, kontrolę oraz certyfikację zgodności zregenerowanych produktów.

Pranie i czyszczenie odbywają się poprzez oddziaływanie fizyczno / chemiczne, zgodnie z instrukcjami producenta – dla każdego rodzaju rękawic dostępna jest specyfikacja techniczna, zawierająca informacje na temat całkowitego procesu Prania, Selekcji i Kontroli. Analizowane są Karty Bezpieczeństwa używanych do procesu produkcyjnego produktów celem identyfikacji substancji brudzących.

Aby zagwarantować higienę wyprane rękawice poddawane są higienizacji, powodującej wyeliminowanie bariery bakteryjnej i mikrobiologicznej.

Wszystkie rękawice po praniu są wizualnie czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

Usługa zawiera:

  • Odbiór i dostawa w określonych odstępach czasu
  • Pojemniki do przechowywania. W przypadku zakładów produkcyjnych posiadających dystrybucję automatyczną Argo DA PRO, jednostka zautomatyzowanej zbiórki Argo GR PRO pozwala na odzyskanie używanych rękawic w sposób kontrolowany metodą online w czasie rzeczywistym.
  • Dostawa zregenerowanego materiału wraz z Deklaracją Zgodności wystawioną przez Akredytowane Laboratorium CTC Lanzi Safety Service
  • Dostawa niezgodnego wypranego materiału do likwidacji na koszt Klienta

ANALIZA WZORCÓW/TEST AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM CTC

Wzorce pobrane na podstawie planu wzorcowania poddane są testom wskazanym w Specyfikacji Technicznej, wykonywanym przez Laboratorium Lanzi Safety Service.

Każda dostawa zregenerowanych produktów posiada Deklarację Zgodności Lanzi Safety Service, potwierdzającą kontrolę procesu regeneracji oraz jego zgodność na podstawie przeprowadzonych testów.

Zgodne rękawice odpowiadają wymaganiom określonym przez Normy:

  • UNI EN 420 dotyczy dozwolonych wartości pH
  • UNI EN 388 dotyczy deklarowanych poziomów ochrony, które muszą pozostać niezmienione w odniesieniu do deklarowanych w Karcie Technicznej producenta

Rękawice posiadają oznakowanie oznaczające ilość przeprowadzonych cykli prania.

Maksymalna liczba cykli prania dla danego rodzaju rękawicy przekazywana jest Klientowi przez Safety Service na podstawie statystycznych wyników uzyskanych w zakładzie / jednostce produkcyjnej z której pochodzą oraz w obszarze technologicznym, w którym są używane.