Skip to content

Rękawice do zastosowań specjalnych

Linia rękawic do zastosowań specjalnych została opracowana w ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi w celu ochrony operatorów podczas wymagających prac, przy równoczesnym zapewnieniu większego komfortu i wygody niż w przypadku zwykłych rękawic.
W dzisiejszym kontekście silnego zautomatyzowania produkcji nadal istnieją pewne specyficzne czynności, w których ludzkich zmysłów nie można zastąpić linią robotyczną. Interwencja operatora pozwala również uniknąć uszkodzeń produktu spowodowanych przez metalowe urządzenia.

Rękawice do zastosowań specjalnych: badanie

Rękawice te chronią przed zagrożeniami (np. chorobami zawodowymi), których nie przewidują obowiązujące przepisy. Z tego powodu, w celu przetestowania działania tych rękawic, nawiązaliśmy współpracę z CTC Lyon, naszym wieloletnim partnerem w zakresie certyfikacji rękawic ochronnych i akredytacji laboratorium Safety Systems.

Rękawice te chronią przed zagrożeniami (np. chorobami zawodowymi), których nie przewidują obowiązujące przepisy. Z tego powodu, w celu przetestowania działania tych rękawic, nawiązaliśmy współpracę z CTC Lyon, naszym wieloletnim partnerem w zakresie certyfikacji rękawic ochronnych i akredytacji laboratorium Safety Systems.

Przeprowadzono trzy różne badania:

Rękawice do zastosowań specjalnych: analiza udarności

CELOWE UDERZENIE (obszar śródręcza, model GPRG72) test jest przeprowadzany przez operatora poprzez wielokrotne uderzenie śródręczem dłoni w platformę. Platforma jest wyposażona w czujnik siły, aby wykonywane przez operatora uderzenia mogły być jak najbardziej jednorodne.

Rękawice do zastosowań specjalnych:
analiza przykładanego nacisku

PRZYKŁADANY NACISK (obszar dłoni, model GPRG74, GDY437V, GDY438VI) test został przeprowadzony przy użyciu 6-osiowego robota i dłoni wydrukowanej w technologii 3D w celu symulacji ludzkiej ręki. W tym przypadku robot wywierał nacisk na platformę ze stałą siłą, powtarzając tę czynności wielokrotnie.

PRZYKŁADANY NACISK (obszar opuszek palców, model GPRG73, GPRG74) test został przeprowadzony przez operatora poprzez powtarzający się nacisk na platformę opuszkami palców.

Nasze rękawice do zastosowań specjalnych

GDY437V

GDY438VI

GPRG72

GPRG73

GPRG74