Skip to content
Rękawice chemiczne i jednorazowe
Wszystkie nasze rękawice do ochrony chemicznej zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN ISO 374: 2016.

Zobacz Nasze Rękawice →

Wielu pracowników codziennie ma do czynienia z substancjami chemicznymi, takimi jak oleje, kwasy, rozpuszczalniki itp. Substancje te w bezpośrednim kontakcie z naskórkiem mogą powodować podrażnienia skóry, nadwrażliwość i uszkodzenia w wyniku działania żrącego, a w poważniejszych przypadkach mogą powodować uszkodzenia układu nerwowego i ważnych narządów wewnętrznych.


Z tych powodów kwestia ochrony ma zasadnicze znaczenia, a korzystanie z rękawic zabezpieczających przed działaniem chemikaliów staje się nieodzowne.


Wybór odpowiednich rękawic nie jest jednak banalną czynnością i wymaga uwzględnienia różnych aspektów, jak np. rodziny chemicznej substancji, z którą ma się do czynienia, odporności na przenikanie substancji i rodzaju kontaktu (przedłużony w wyniku zanurzenia lub przypadkowy).


Przy wyborze rękawicy chroniącej przed chemikaliami konieczne jest również zachowanie dobrego stosunku szczelności mechanicznej do zręczności: warunki rzeczywistego użytkowania (ruchy, rozdarcia, otarcia itp.) mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania.


Rękawice chroniące przed chemikaliami mogą być wykonane bez podszewki i z podszewką (powlekane lub niepowlekane): podszewka staje się konieczna, gdy wymagana jest dodatkowa ochrona (przed przecięciem, ciepłem, zimnem itp.) lub gdy rękawica musi być zakładana i zdejmowane wielokrotnie w ciągu dnia (pracownicy wielofunkcyjni).