Skip to content

Laboratorium analityczne rękawic ochrony

Projektowanie, produkcja i kontrola jakości

Projektowanie i kontrola jakości rękawic stanowią dodatkową wartość naszej organizacji, wciąż pracującej nad udoskonalaniem gamy naszych produktów.

Struktura techniczna Lanzi zawiera laboratorium, posiadające najnowocześniejsze urządzenia do wykonywania testów mechanicznych, chemicznych oraz do symulacji warunków użytkowania rękawic.
Jesteśmy w stanie określić charakterystyki materiałów, ich właściwe dostosowanie do wykonywanej pracy, oraz zagwarantować zgodność i ciągłość produkcji na przestrzeni czasu. Laboratorium Lanzi stosuje urządzenia i procedury zaaprobowane przez Notyfikowaną Jednostkę CTC z Lyonu (nr 0075), która certyfikuje uprawnienia laboratorium do wystawiania Raportów z Testów (EN388:2004; EN420:2010 dla testów zręczności manualnej, długości całkowitej i pH), formalnie potwierdzonych przez Jednostkę Certyfikującą.

Laboratorium jest w stanie sprawdzić zgodność z normami:

UNI EN 420:2010 ogólne wymagania dla rękawic UNI EN 388:2004 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Zgodnie z normą UNI EN 420
laboratorium posiada urządzenia do przeprowadzania następujących prób

Pomiary rękawicy

Jest on sprawdzany za korespondencję o długości rękawicy do wielkości określonych zgodnie z normą EN420.

Zgodnie z normą UNI EN 388
laboratorium posiada urządzenia do przeprowadzenia następujących prób

Test odporności na ścieranie

Przyrząd Martindale

Okrągłe próbki testowanego materiału (tkanina, skóra/etc) obracają się w kontakcie z materiałem ścierającym przewidzianym przez normę, przy określonej wartości ciśnienia (9 kP a). Odporność na ścieranie określana jest poprzez ilość cykli potrzebnych do rozdarcia (utworzenie się dziury w próbce).

Symultaniczne wykonywane są cztery testy; każdy z nich został osobno przygotowany i zamontowany na głowicy obrotowej. Materiał ścierny, wzdłuż którego kręcą się próbki wykonując ruch eliptyczny (Ruch Lissajusa), umieszczony jest na dyskach obrotowych.

Zgodnie z normą EN 407
laboratorium posiada urządzenia do przeprowadzania następujących prób

Wytrzymałości na ciepło kontaktowe

Kalorymetr

Próbka materiału o okrągłym kształcie zostaje przymocowana do kalorymetra i pozostawiona w kontakcie z cylindrem grzewczym, uprzednio ustawionym na daną temperaturę.

Termopara, zintegrowana z kalorymetrem i znajdująca się pod próbką materiału odmierza wzrost temperatury od momentu, w którym próbka wchodzi w kontakt z cylindrem grzewczym.

Test zostanie przerwany, gdy uzyskana temperatura przeroczyła o 10°C temperaturę otoczenia (wartość pomiędzy 15° e 25°C). Zgodnie z normą EN407, poziom zostanie przekroczony, gdy wzrost temperatury o 10°C nastąpił w zakresie czasowym 15 sekund.