IoT Solutions World Congress w Barcelonie

Piąta edycja IoT Solutions World Congress odbyła się w Barcelonie w dniach 29-31 października, a nasza firma, która zawsze była w czołówce firm innowacyjnych, uczestniczyła w tym wydarzeniu również jako członek MESAP, piemonckiego centrum innowacji (Smart Products & Smart Manufacturing).

Internet of Things i Blockchain

Internet of Things, w skrócie IoT, oznacza technologię mającą na celu stworzenie sieci urządzeń, które są koordynowane i monitorowane za pośrednictwem Internetu. Technologia ta pozwala na połączenie elektroniki, oprogramowania i czujników w celu umożliwienia ich współpracy. Obszary zastosowania IoT są bardzo szerokie: od urządzeń medycznych, poprzez automatykę domową, aż po rozwiązania Smart City. Blockchain to kolejna technologia, która rośnie wykładniczo, będąca jawną bazą danych zorganizowanych w połączonych ze sobą blokach. Dzięki tej technologii, opartej na wykorzystaniu kryptografii, możliwe jest stworzenie rejestru, do którego dostęp jest możliwy z różnych źródeł i z różnych miejsc. Za każdym razem, gdy dodawana jest informacja (blok), każdy węzeł aktualizuje kopię rejestru i w ten sposób unika się przyszłej manipulacji samego rejestru.Połączenie IoT i Blockchain przyniesie w przyszłości wspaniałe rezultaty: technologia Blockchain pozwoli połączyć miliardy urządzeń IoT, tworząc bardziej odporną sieć niż tradycyjne.IoT Solutions World Congress poświęcony był także nowym technologiom stosowanym w przemyśle, ponieważ IoT i Blockchain to technologie, które w przyszłości spowodują transformację wielu sektorów przemysłu.Producenci oprogramowania, firmy IT, producenci sprzętu, operatorzy usług i telekomunikacji, a także podmioty zaangażowane w rozwój IoT i Blockchain oraz specjaliści w dziedzinie technologii dla przemysłu: oto uczestnicy spotkania Barcelonie, którzy zebrali się, aby porozmawiać na te tematy i spróbować zrozumieć związane z nimi przyszłe kierunki rozwoju.

Wśród zagadnień poruszanych na IoT Solutions World Congress w Barcelonie: Cyber Secure Light & DIA

Wśród wielu tematów poruszanych podczas Kongresu znalazły się zagadnienia związane z aplikacją IoT, takie jak mobilność oparta na sieci, modernizacja systemów przemysłowych poprzez elementy sterujące zdefiniowane przez oprogramowanie, bezpieczeństwo IT oraz tworzenie wartości poprzez innowacje.Nasza firma, w osobie pana Locati, uczestniczyła w wydarzeniu „Digital industry: disruptive solutions to shape the future of SMEs”, dotyczącym tzw. disruptive innovation, czyli przełomowych innowacji, które będą miały znaczący wpływ na przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw.W świecie pokrytym coraz gęstszą siecią połączeń, wdrażanie dostępnych technologii i bezpieczeństwo informacji to wyzwania, którym MŚP będą musiały stawić czoła, aby pozostać konkurencyjnymi.Przedstawiciele branży inteligentnego i cyfrowego budownictwa dyskutowali o włączeniu urządzeń IoT w produkcję, koncentrując się na aspekcie bezpieczeństwa informatycznego w inteligentnym oświetleniu, automatyce domowej i systemach budowlanych.Klastry przemysłowe biorące udział w projekcie Cyber Secure Light reprezentują przedsiębiorstwa działające w różnych segmentach sektora inteligentnego budownictwa, takich jak oświetlenie cyfrowe, zrównoważone budownictwo, automatyzacja budynków i zarządzania energią, infrastruktura cyfrowa, bezpieczeństwo cyfrowe, IoT, analiza dużych zbiorów danych, automatyka domowa, telekomunikacja i wiele innych.Cyber Secure Light to konsorcjum siedmiu klastrów z UE reprezentujących przedsiębiorstwa z sektora inteligentnego budownictwa. Celem jest zaangażowanie całego łańcucha inteligentnego budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia cyfrowego, zwiększenie współpracy międzysektorowej i zainicjowanie integracji urządzeń z technologią IoT w systemach oświetleniowych, automatyce domowej i systemach budowlanych.Bezpieczeństwo teleinformatyczne staje się poważnym problemem w oświetleniu cyfrowym będącym częścią inteligentnego budownictwa. Wiąże się z tym konieczność jak najściślejszej współpracy, ze względu za współdzieloną odpowiedzialność za wszystkie powiązane systemy informatyczne.Skrót DIA (European Digital Industry Alliance) oznacza natomiast partnerstwo sześciu klastrów UE zaangażowanych w przemysł cyfrowy, mające na celu promowanie międzysektorowej i międzynarodowej współpracy między MŚP w celu wspierania innowacji w zakresie technologii cyfrowych i inteligentnej produkcji, przy pełnym wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Przemysł 4.0.

Patrząc w przyszłość: udział naszej firmy w Kongresie

Firma Lanzi, specjalizująca się od 1978 roku w produkcji materiałów i urządzeń mających na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, rozpoczęła swoją działalność w zakresie zautomatyzowanej dystrybucji ŚOI w 2003 roku.W 2015 roku utworzono nowy dział produkcji, którego zadaniem jest projektowanie i produkcja zautomatyzowanych magazynów do przechowywania, wydawania i odbierania ŚOI, części zamiennych, narzędzi i sprzętu, umożliwiających śledzenie wykorzystania i zużycia w czasie rzeczywistym. Nasze maszyny zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Przemysłu 4.0 w zakresie IoT w przemyśle, aby sprostać wymaganiom firm wdrażających Lean Thinking.Konferencja była ważną okazją do omówienia obecnie realizowanych projektów, które pozwolą nam stawić czoła przyszłym wyzwaniom naszych klientów, świadomi tego, co udało się dotychczas osiągnąć i dążąc zawsze do innowacji.Niewątpliwie wywiad z inżynierem Locati, przedstawicielem Lanzi Grop podczas tego wydarzenia, ukazuje kroki podjęte w tym kierunku.
W tym międzynarodowym wydarzeniu wzięło udział 380 wystawców i ponad 400 prelegentów, połączonych wspólnym celem, jakim jest zaoferowanie narzędzi i wiedzy do transformacji cyfrowej.

Głównymi zagadnieniami, na których koncentrowało się wydarzenie były Internet of Things i Blockchain.