Skip to content

Norma EN 16350: ochrona produktu i osób

certyfikatem EN16350

Elektryczność statyczna to powierzchniowe nagromadzenie ładunków elektrycznych, zlokalizowane w określonym miejscu na ciele wykonanym z materiału izolacyjnego. Akumulacja elektryczna może być niebezpieczna zarówno ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu elektronicznego, jak i z powodu ryzyka związanego z palnością i wybuchem w strefach ATEX. Norma EN 16350 określa dodatkowe wymagania dotyczące ochrony produktu i osób.

Do akumulacji ładunków elektrostatycznych może dochodzić w wyniku tarcia, które, jeśli ładunek pozostaje zlokalizowany w danym miejscu, może wytworzyć pole elektryczne i związane z nim uczucie porażenia przez prąd. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w suche dni, ponieważ wilgoć jest doskonałym przewodnikiem, który umożliwia rozproszenie ładunków zanim dojdzie do wytworzenia się odczuwalnego potencjału elektrycznego.

ATEX

Akronimem ATEX (ATmosphere EXplosive) określa się obszary, w których występuje atmosfera wybuchowa, będąca mieszaniną substancji palnych w stanie gazowym, oparów, mgieł lub materiałów palnych rozpylonych w powietrzu lub współpaliwie. Określone warunki atmosferyczne panujące w tych strefach sprawiają, że, po zapłonie, spalanie rozprzestrzenia się na łatwopalną mieszaninę.

Strefa EPA

Akronimem EPA (Electrostatic Protected Area) określa się ograniczony i dobrze oznaczony obszar, obejmujący dział, magazyn lub pojedyncze stanowisko pracy, w którym ryzyko uszkodzenia urządzeń wrażliwych na ładunki elektrostatyczne jest zminimalizowane. Akumulacji elektrostatycznej można uniknąć dzięki zastosowaniu wyposażenia przewodzącego, który umożliwia odprowadzenie nagromadzonej elektryczności statycznej, pod warunkiem przestrzegania łańcucha uziemienia (rękawice / odzież / inne ŚOI / obuwie / podłoże). Wyposażenie to powinno również obejmować rękawice ochronne.

Norma EN 16350

Norma EN 16350 dostarcza dodatkowych wymagań dotyczących rękawic ochronnych noszonych w obszarach, w których istnieją lub mogą występować strefy łatwopalne lub wybuchowe. Określa metodę badania i wymagania dotyczące wydajności, oznakowania i informacji w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu. Wyłącznie norma EN 16350 jest obowiązująca dla rękawic o właściwościach elektrostatycznych. Rękawice przetestowane zgodnie z tą normą mogą być również skutecznie stosowane w strefach EPA jako rękawice do ochrony produktu. Norma EN 16350 stanowi, że rezystancja pionowa każdego z materiałów rękawicy musi być mniejsza niż R < 1,0 x 108 Ω, aby można je było stosować w środowisku wybuchowym, względem którego norma EN 1149 może nie zawsze być odpowiednia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat normy EN 16350, należy wysłać e-mail na adres marketing@lanzigroup.com

Linki:

ISO-SKIN: elastyczność, wytrzymałość i wrażliwość dotykowa staną się twoją drugą skórą
Rękawice ochronne, aktualizacja dotycząca normy EN ISO 21420: 20

Archives