Skip to content

Jakie są zalety oceny EcoVadis

EcoVadis ma na celu poprawę praktyk środowiskowych i społecznych firm poprzez wykorzystanie wpływu globalnych łańcuchów dostaw. System monitorowania i oceny EcoVadis kompleksowo i skutecznie odpowiada na wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania kwestiami CSR. Lanzi od lat może szczycić się Złotym Medalem EcoVadis.

Czym jest EcoVadis

Od momentu założenia w 2007 roku, EcoVadis stał się największym na świecie i najbardziej zaufanym dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, dążąc do poprawy wydajności globalnego łańcucha logistycznego i tworząc globalną sieć ponad 90 000 ocenianych firm.

Celem jest dostarczenie wiarygodnych i uznawanych na całym świecie ocen i pogłębionych informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, umożliwiających zmniejszenie ryzyka wszystkim firmom, promowanie poprawy i przyspieszenie pozytywnego wpływu na naszą planetę i społeczeństwo.

Metoda oceny EcoVadis

Ocena zrównoważonego rozwoju EcoVadis to usługa, która pozwala ocenić wpływ firmy pod względem zrównoważonego rozwoju na podstawie konkretnych danych.

Na ocenę składa się z kilka prostych kroków związanych z gromadzeniem informacji dotyczących firmy, które następnie są analizowane przez ekspertów CSR EcoVadis, których metodologia oceny opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 i Global Compact Principles.

Dlaczego wymagana jest ocena EcoVadis

W przypadku dużych koncernów międzynarodowych zagrożenia środowiskowe i społeczne związane z dostawcami są kluczowymi aspektami, a korzyści płynące z przyjęcia zrównoważonego systemu dostaw są wielorakie:

  • zmniejszenie ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw;
  • ochrona reputacji firmy i znaków towarowych;
  • ograniczanie kosztów dzięki wspólnym działaniom; 
  • łatwiejszy dostęp do kapitału i wyższa ocena;
  • przewaga rynkowa w przypadkach, gdy konsumenci wymagają przyjaznego dla środowiska i odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

LANZI aktualnie może szczycić się Złotym Medalem EcoVadis!

Oceny oparte na dowodach są łatwe w interpretacji dzięki systemowi kart wyników i punktom od zera do stu (01-100) oraz medalom (brązowym, srebrnym i złotym), które pokazują, oprócz mocnych stron, potencjał do poprawy, będący kierunkowskazem dla dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Karty wyników zrównoważonego rozwoju EcoVadis są łatwe w użyciu i przydatne w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach. Dostarczają one szczegółowych informacji na temat zagrożeń w dziedzinie środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonego łańcucha dostaw spółki LANZI SRL i wielu innych firm, podzielonych na 200 kategorii zakupowych i 160 krajów.

Za pośrednictwem platformy EcoVadis Lanzi rozpoczęła testowanie procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem społecznym przedsiębiorstw w 2015 roku, uzyskując Złoty Medal w 2018 roku i poprawiając z roku na rok swój wynik.

Nagroda ta jest świadectwem codziennych wysiłków podejmowanych przez LANZI w celu poprawy wszystkich procesów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ustanowienia przejrzystego oraz ekologicznie i społecznie zrównoważonego łańcucha dostaw. Nieustanne zaangażowanie, które firma kontynuuje z pasją i determinacją, dążąc do osiągnięcia coraz ambitniejszych wyników.


Archives