Skip to content

Lean Management i Gospodarka o obiegu zamkniętym

Lean Management i specjalistyczne rozwiązania techniczne na rzecz bezpieczeństwa pracy, zarówno poprzez rozwój innowacyjnych ŚOI, jak i z automatyzację dystrybucji, zbiórki i zarządzania materiałami pomocniczymi, spełniające liczne kryteria obiegu zamkniętego. Stałe zaangażowanie na rzecz stosowania logiki obiegu zamkniętego zarówno w łańcuchu dostaw produktów, jak i poprzez wydłużanie okresu użytkowania wyrobów.

Historia

Od 1978 roku specjalizujemy się w produkcji produktów mających na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W 1990 r. powstało laboratorium badawcze w ramach działu Badań i
Rozwoju, zatwierdzone następnie przez jedną z najbardziej prestiżowych europejskich jednostek certyfikujących (CTC Lyon), zajmujące się badaniami i rozwojem w zakresie ochrony kończyn górnych (Safety Systems Hand Protection) oraz odzieży roboczej.

W 2003 roku Spółka rozpoczęła pracę nad automatami wydającymi, adaptując produkty OEM do
wydawania środków ochrony osobistej (DPI). W celu uniknięcia marnotrawstwa i wydawania nieautoryzowanych materiałów, pobrania i zwroty odbywają się po uprzedniej identyfikacji pracownika za pomocą jego identyfikatora.

Safety Systems Industrial Vending

W wyniku kryzysu finansowego i przemysłowego w 2008 r. firmy przyspieszyły wdrażanie Lean Management, aby ograniczyć marnotrawstwo materiałów i usprawnić procesy operacyjne. Zautomatyzowane przechowywanie materiałów pośrednich stanowiło odpowiedź na tę potrzebę dzięki możliwości śledzenia produktów i ich dostępności 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Po dekadzie doświadczeń w zakresie zautomatyzowanej dystrybucji i biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie w sektorze, w 2015 roku uruchomiliśmy nowy dział: Safety Systems Industrial Vending.

Innowacyjna gama magazynów automatycznych została zaprojektowana i wyprodukowana z myślą o przechowywaniu, wydawaniu i zwrocie ŚOI, części zamiennych i narzędzi. Urządzenia te optymalizują procesy logistyczne dzięki oprogramowaniu zarządzającemu szeroką gamą raportów, które można konfigurować odpowiednio do potrzeb klienta.
Oferowane specjalistyczne rozwiązania techniczne, zarówno w zakresie rozwoju innowacyjnych ŚOI, jak i automatyzacji ich wydawania, spełniają liczne kryteria obiegu zamkniętego.

Firma angażuje się na rzecz stosowania logiki obiegu zamkniętego zarówno w łańcuchu dostaw produktów, jak i poprzez wydłużanie okresu użytkowania wyrobów.
W pierwszym przypadku robi to poprzez wykorzystanie surowców wtórnych jako wkładu w proces produkcji, a także poprzez inwestycje w badania i rozwój technologii mających na celu zmniejszenie zużycia ograniczonych i istotnych dla środowiska zasobów naturalnych.
W drugim przypadku opracowane przez firmę innowacyjne rozwiązania (Przemysł 4.0) w zakresie automatycznego wydawania/zbiórki artykułów gwarantują szeregu produktom (np. rękawicom roboczych) dłuższy okres żywotności, dzięki procesom odzysku i regeneracji, które można śledzić za pomocą urządzeń laboratorium technologicznego.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lean Management i Gospodarki o obiegu zamkniętym, kliknij TUTAJ, napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą.

Archives