Skip to content

LANZI Gr… een!

Zielone zarządzanie i zielona gospodarka to dziś dwa aspekty o zasadniczym znaczeniu dla tych przedsiębiorstw, które chcą zaspokajać obecne potrzeby bez narażania na szwank możliwości przyszłych pokoleń.

Odzyskiwanie materiałów, bioplastik, eko bidony: w ten sposób stawiamy na ekologię

Dobra polityka środowiskowa, którą sami w pierwszej kolejności wdrożyliśmy, umożliwia monitorowanie wszystkich etapów łańcucha produktów, od surowców po produkcję, od użytku w terenie po utylizację po zakończeniu eksploatacji, sprzyjając stosowaniu materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska. Wybór, certyfikacja i monitorowanie partnerów są kluczowymi elementami, o których należy zawsze pamiętać, mając na względzie nie tylko kontrolę, ale także współprojektowanie i współprodukcję.
Aby dążyć do zrównoważonego rozwoju, musimy nie tylko zachęcać do stosowania ekologicznych praktyk, ale także sami je wdrażać. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie celów, małych zmian, które robią dużą różnicę. W 2018 roku postanowiliśmy zrezygnować z plastikowych butelek na rzecz ekologicznych bidonów i pitników. Zgodnie z naszą Polityką Środowiskową planujemy także przejście na energię słoneczną, polegające na instalacji paneli fotowoltaicznych, dzięki którym staniemy się samowystarczalni i jeszcze bardziej „green”.

Ok We Compost, ekologiczne opakowania

Początek roku 2020 to 1500 kg plastiku mniej. Dział Safety Systems Hand Protection żegna polietylen i testuje nowe, w 100% kompostowalne opakowanie, skupiając swoją uwagę na gospodarce o obiegu zamkniętym, zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi zarządzania opakowaniami i odpadami, które od dawna wskazują potrzebę przejścia na gospodarkę cyrkularną.
Seedling logo (znak sadzonki), umieszczone na pierwszych 220 tysiącach opakowań w nowej zielonej odsłonie, świadczy o uzyskanym certyfikacie EN 1342, normy określającej właściwości materiału kompostowalnego, i zapewnia biodegradację opakowania w kompostowniach przemysłowych.

Odzyskiwanie i utylizacja, zautomatyzowana jednostka

Jedną z mocnych stron Safety Systems Industrial Vending, działu zajmującego się produkcją zautomatyzowanych systemów do dystrybucji, zbiórki i zarządzania ŚOI, jest właśnie ograniczanie ilości odpadów. Inteligentna logistyka przekłada się na optymalizację procesu, a także wspiera zrównoważony rozwój. Dzięki tym rozwiązaniom pracodawcy mogą skuteczniej monitorować ilości ŚOI, eliminując straty spowodowane wydawaniem nieprzypisanych środków lub w ilości większej niż konieczna.
Nie tylko automatyzacja, ale także odzysk materiałów. W przemysłowych rozwiązaniach vendingowych zastosowano inteligentne urządzenie do zbiórki materiałów. Urządzenie umożliwia zwrot zużytego sprzętu ochrony indywidualnej i przechowuje go w celu utylizacji lub ewentualnego odzysku. Proces regeneracji, polegający na specjalnym cyklu mycia ŚOI, daje artykułowi nowe życie, umożliwiając jego kolejne użycie i wydłużając całkowity cykl życia produktu.

Link:

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Począwszy od 1970 roku, jest on obchodzony corocznie 22 kwietnia, a celem tym obchodów jest podkreślenie potrzeby ochrony zasobów naturalnych Ziemi. Jako ruch uniwersytecki, Dzień Ziemi z czasem stał się wydarzeniem edukacyjnym i informacyjnym. Grupy ekologistów wykorzystują go jako okazję do omówienia problemów planety: zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, niszczenia ekosystemów, tysięcy ginących gatunków roślin i zwierząt oraz wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych. Poszukuje się rozwiązań mających na celu wyeliminowanie negatywnych skutków działalności człowieka; rozwiązania te obejmują recykling materiałów, ochronę zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, zakaz stosowania szkodliwych substancji chemicznych, powstrzymanie niszczenia kluczowych siedlisk, takich jak mokradła, oraz ochronę zagrożonych gatunków.

Archives