Skip to content

Inteligentny dozownik zatyczek
do uszu
ARGO EC PRO

Automatyczny dozownik zatyczek do uszu

Pojemność

Może pomieścić około 400 par zatyczek do uszu.

Zarządzanie produktami

Unikatowy i innowacyjny system dystrybucji środków ochrony słuchu. Zapewnia możliwość śledzenia i monitorowania użycia przez pracownika. Możliwość zarządzania wydawaniem produktu w oparciu o uprawnienia (profile pobrania).

Pobranie i zwrot

identyfikacja i upoważnienie 24 h/7 do pobierania zatyczek do uszu przypisanych do użytkowników, w trybie online i offline.

Może pomieścić około 400 par zatyczek do uszu

Interfejs użytkownika

Czytnik identyfikatorów
Rozpoznanie i upoważnienie do pobrania lub zwrotu artykułu za pomocą czytnika firmowego identyfikatora (magnetycznego, bezdotykowego itp.).
Automatyczne wydawanie
Automatyczne wydawanie zatyczek do uszu po włożeniu przez użytkownika dłoni do odpowiedniego otworu.
Wyświetlacz alfanumeryczny
Czterowierszowy podświetlany ekran alfanumeryczny do wyświetlania komunikatów kierowanych do użytkownika.

Interfejs przedsiębiorstwa

Połączenie
Połączenie z siecią LAN Ethernet/Wi-Fi/GSM.
Interfejs oprogramowania
Platformę oprogramowania ARGO PRO można połączyć z systemami ERP firmy (EHS, HR, dział zakupów, logistyki itp.).
Automatyzmy
Pracownicy będą automatycznie uprawniani do pobrania artykułów na podstawie wybranych parametrów (dział, stanowisko, centrum kosztów, pełniona funkcja itp.).
Autodiagnostyka
Autodiagnostyka w programowalnych odstępach czasu z automatycznym powiadamianiem o usterkach i wysyłaniem e-maili do wyznaczonych osób.
Opcja Plug&Play
Argo EC PRO może być instalowany i zarządzany niezależnie dzięki wewnętrznemu oprogramowaniu. W tym trybie Argo EC PRO nie wymaga połączenia z siecią i przechowuje listę pobrań w pamięci wewnętrznej.

Funkcje opcjonalne

Dozownik żelu dezynfekującego
Argo EC PRO może zostać połączony z dozownikiem żelu dezynfekującego, działającym na fotokomórkę, dostępnym dla użytkowników przed wydaniem zatyczek do uszu.

Parametry fizyczne

Zasilanie
220 VAc – 50 Hz – 10 W
Wymiary
H= 510 mm
L= 500 mm
P= 170 mm
Waga
ok. 20 kg